Ir dar štai ką suvokiau po apsilankymo pas Rimantą. Jis gyduolis. Mūsų visuomenė tiek stipriai įsigyveno į internetą, kad visai nebesupranta kas yra kas. Juk senovėje gyduoliai gyveno kažkur atokiai. Apie juos žmonės žinojo, kalbos eidavo, jiems nereikėjo reklamos. Žmonės iš toli toli eidavo pas gerus gyduolius su savo problema. Ir tais senais laikais nebuvo nei gyduolio sugebamų daryti darbų sąrašo, nei kainininko, nei prisistatymo. Žmonės tiesiog ateidavo prašyti pagalbos ir atnešdavo gyduoliui kaip padėką tiek, kiek jo problema jam kainuoja, tiek, kiek jis gali mokėti už tą problemą pagal savo pragyvenimo lygį.