Skausmas

Kai sielos skausmas virsta, kūno skausmu…

Tai kelias į meilę sau, atsisuk į save.

Meilė sau , tai dėmesio atkreipimas, susikoncentravimas į save ir dėmesio visą laiką išlaikymas savyje. Tai aiškus, pirminis ir galutinis suvokimas, kad visa tai ką matote aplink, kaip tai vertinate – prasideda ir užsitvirtina arba pasibaigia irgi jumyse. Jūsų vertinimas yra tiesiogiai proporcingas jūsų meilei sau. Kaip vertinate aplinką ir aplinkinius – su tokia pačia meile esate nusiteikęs į save arba prieš save.

Jei vienam sunku, paprašyk pagalbos.

Susitikimai, konsultacijos, diagnostika, pokalbis, prisilietimas, pagal Jūsų kūno ir sielos poreikį.

Tune viena, -a, mes vienyje…

Su meile, Naturmed 🙏